Dokumenty

VZN o miestnych daniach - 2005- platné (227 kB)

Návrh rozpočtu 2012 - 2014 (389,3 kB)

Verejná vyhláška - optický kábel.doc (270,5 kB)

Návrh rozpočtu 2013 - 2015.pdf (401,7 kB)

Rozpočet 2014

Plán zberu TKO a SZ - 2014.pdf

Záverečný účet 2013.doc 

Zber odpadu 2015.xlsx

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kružno - 2008 - 2015.pdf (756,9 kB)

Rozpočet 2015-2017.xls

Záverečný účet 2014.doc 

Rozpočet 2016.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi na území obce Kružno.pdf 

Harmonogram odvozu odpadov 2016.xlsx 

Verejná vyhláška - vedenie optických káblov Krásna - Ožďany.pdf         Mapa k verejnej vyhláške.pdf

Záverečný účet 2015.doc

Rozpočet 2017.xls

Záverečný účet 2016.pdf

Oznámenie o konaní dražby - nehnuteľný majetok - úpadca: Zdeno Žiak - navrhovateľ dražby: JUDr. Dušan Paulík.pdf

Oznámenie o konaní opakovanej dražby - nehnuteľný majetok - úpadca: Zdeno Žiak - navrhovateľ dražby: JUDr. Dušan Paulík.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2018.pdf

Rozpočet na rok 2018.pdf

Harmonogram odvozu odpadov 2018.xlsx

Výberové konanie - riaditeľka MŠ.pdf

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce.pdf

Územné rozhodnutie - vedenie optických káblov Kružno - Svetlá - obec Kružno - RS NET, s.r.o..pdf 

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady.docx

Záverečný účet obce Kružno za rok 2018.pdf

Harmonogram odvozu odpadov 2021.pdf

Rozpočet 2021 - návrh.xlsx

Dodatok ku VZN - prúd odpadov pneumatiky.doc

Záverečný účet obce Kružno 2020.doc

Zverejnenie výzvy - Lesy Slovenskej republiky.pdf

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou - dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.pdf 

Návrh rozpočtu 2022,2023,2024.pdf 

Harmonogram odvozu odpadov 2022.pdf

Správy z obce

07.01.2022 23:22
Harmonogram odvozu odpadov v obci Kružno na rok 2022, nájdete v Dokumentoch: Harmonogram odvozu odpadov 2022.pdf.  
02.12.2021 17:52
Medzinárodná online konferencia: „Globálna kríza. Čas pravdy” je rozsiahle podujatie, organizované dobrovoľníkmi zo 180 krajín.   Vysielanie sa uskutoční na tisícoch mediálnych kanáloch a platformách po celom svete. Cieľom konferencie je čestne a pravdivo informovať ľudstvo o rozsahu...
19.08.2021 19:35
Obec Kružno a občianske združenie Kružina vás pozývajú na Dni obce Kružno, ktoré sa uskutočnia 20. augusta 2021 (piatok) a 21. augusta 2021 (sobota). Dni obce Kružno 2021 - plagát.jpg  
11.06.2021 13:11
V našej obci sa za pomoci dotácie z Ministerstva vnútra SR podarilo zriadiť obecný kamerový systém. Táto technológia nám všetkým pomôže chrániť naše spoločné, či súkromné majetky pred kriminalitou rôzneho druhu. Taktiež nám pomôže chrániť bezpečnosť, či zdravie občanov, ako aj ...
08.04.2021 18:28
Harmonogram odvozu odpadov (komunálny odpad, plasty/viacvrstvové kombinované materiály/kovové obaly, sklo, elektroodpad) v Kružne v roku 2021, nájdete v Dokumentoch: Harmonogram odvozu odpadov 2021.pdf.        
22.02.2021 20:11
Obec Kružno v uplynulých dňoch svojim občanom, v rámci prevencie proti ochoreniu COVID-19,  bezplatne doručila do poštových schránok respirátory FFP2. Zo strany obce pritom nešlo o prvú aktivitu v tejto oblasti. Už pred vianočnými sviatkami všetci obyvatelia obdržali balíčky so zásobou...
14.02.2021 19:21
Informácie k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.pdf 
21.01.2021 12:57
Celoplošný skríning proti koronavírusu sa v obci Kružno uskutoční v sobotu 23.1.2021 v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod., v kultúrnom dome, podľa harmonogramu, aký bol pri prvom testovaní . Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0910 940 740.
24.08.2020 09:45
Z dôvodu pandémie koronavírusu obecné zastupiteľstvo obce rozhodlo, že tento rok sa Dni obce neuskutočnia.
16.07.2020 10:29
Národný projekt Ministerstva vnútra SR.pdf 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kronika obce

14.02.2011 19:06
Oslava 14. III. 1942              Aj tohoročné 3. výročie vyhlásenia štátnej samostatnosti bolo oslávené veľmi dôstojne. Oslava , ktorá bola usporiadaná miestnou školou v dohode s miestnou organizáciou HSĽS, bola vyplnená bohatým...
14.02.2011 18:58
Vojna s Poľskom             September je v znamení vojny. Nemecké vojsko vydalo sa na pochod. Na to slovianské Poľsko, ktoré vo svojej zaslepenosti a rozpínavosti na južných hraniciach nevidí bratský slovenský národ, ale " bratrankov"...
11.02.2011 15:43
Moja vlasť                                     (Andrej...
11.02.2011 15:41
Prepis z pôvodnej kroniky obce: Kronika obce Kružno              Obec Kružno bola pôvodne pustou planinou porastlou trním , šípím, burinou a drobným lesným porastom. Osadou sa stala v roku 1923 kedy prisťahovalci s detvianských ,...

Kontakt

Obec Kružno Kružno 38
Kružno
97901
+421 475694155 kruzno.kruzno@gmail.com